Zaloguj się
Zarejestruj się

Download Diament Icon (vector, PNG)

Ta ikona Diament jest częścią pakietu ikon 65,300 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
This icon is the standard depiction of a diamond. It is the kind you associate with jewelry, a flat top, with geometrically cut sides, and comes together in a sharp, triangular bottom.

Powiązane z ikoną Diament

Podobnymi ikonami są ikony z pasującymi tagami, zarówno jak wszystkie odzież ikony. Wszystkie ikony są w tym samym płaskim stylu. Ty możesz albo pobrać darmowe ikony w formacie PNG albo kupić wektory w formacie SVG
Story about Diamond Icon

Diamonds have always been the symbol of richness and wealth. You cannot call yourself wealthy if your jewelries are not made from diamonds. It is believed that diamonds were first recognize and mined in India for the past 3,000 to 6,000 years. The most expensive diamond does not have a market value because it is believed to be priceless. Because of their hefty market value, there have been a lot of controversies with diamonds. Diamonds are stolen by thieves and stolen diamonds are difficult to identify once they are processed.

In as much as you like our Diamond icon, here are other variations that you may also like:

diamond icons


Diamonds are usually found in jewelries such as bangles, bracelets, rings, and necklaces. When diamonds are used in jewelries, the price will definitely increase because of the value of diamonds. If you have diamond jewelries, use them in appropriate events only because you might be attracting unwanted attention from thieves.

These are the three most expensive diamonds in the world. The first two are so expensive that their market value cannot be estimated because they are considered priceless. The third is worth at least $400 million.Diamond is also one of the symbols in a deck of cards, together with hearts, spades, and clubs.