Download Ryzyko samobójstwa Icon (vector, PNG)

Ta ikona Ryzyko samobójstwa jest częścią pakietu ikon 85,000 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
This icon resembles a typical hangman's noose. An almost teardrop shaped hanging rope with the hangman's knot tie above.