Download Jeleń Icon (vector, PNG)

Ta ikona Jeleń jest częścią pakietu ikon 84,100 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
The skull profile of a deer, facing foward. The body isn't behind it, which makes me think this is a trophy. A small buck, this deer only has four points, and looks to be very young.