Categories
Color

Strefa czasowa +9 Icon in Vector

Ta ikona Strefa czasowa +9 jest wykonana w stylu Material Design opracowanym przez Google. Ten styl bazuje na bardzo uproszczonych kształtach, cienkich dwupikselowych liniach i jest zoptymalizowany pod kątem 24 x 24 px. W przeciwieństwie do innych wektorowych pakietów ikon, które mają jedynie setki ikon, ten zbiór ikon zawiera ich 5,100, wszystkie w tym samym stylu i jakości.
There is a three fold piece of paper that is unfolded and covered in dots. In the bottom right of the paper there is a circle with a plus sign and the number nine.