Style
Popular styles
Outline
Filled
Color
Tiny
Categories
Trends
Old Interface
CollectionsView All
Drag icons
here

Zwiększający się sierp Księżyca Icon in Vector

Ta ikona Zwiększający się sierp Księżyca jest wykonana w stylu Material Design opracowanym przez Google. Ten styl bazuje na bardzo uproszczonych kształtach, cienkich dwupikselowych liniach i jest zoptymalizowany pod kątem 24 x 24 px. W przeciwieństwie do innych wektorowych pakietów ikon, które mają jedynie setki ikon, ten zbiór ikon zawiera ich 5,300, wszystkie w tym samym stylu i jakości.
Zwiększający się sierp Księżyca icon. This is a picture of a circle. The circle is cut into two. The left side of it takes up about a fourth of the whole thing. On the right side, there are a lot of dots, on the left, its blank.
Pobierz
HTML
Collect
Added to Collections
This is a picture of a circle. The circle is cut into two. The left side of it takes up about a fourth of the whole thing. On the right side, there are a lot of dots, on the left, its blank.