Categories
Color

Download Wiza wjazdowa Icon (vector, PNG)

Ta ikona Wiza wjazdowa jest częścią pakietu ikon 84,100 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
A square figure with the corner cut off, making an indention with a curve. Inside the square, is the word VISA along with two straight lines below the VISA. The straight line on bottom of the two straight lines has a small gap closer to the middle right side of the line.

Powiązane z ikoną Wiza wjazdowa

Podobnymi ikonami są ikony z pasującymi tagami, zarówno jak wszystkie podróż ikony. Wszystkie ikony są w tym samym płaskim stylu. Ty możesz albo pobrać darmowe ikony w formacie PNG albo kupić wektory w formacie SVG