Download Kebab Icon (vector, PNG)

Ta ikona Kebab jest częścią pakietu ikon 68,800 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
The image is depicting a kabob or skewered items of food. The food is alternates on the skewer and is titled towards the right. There is a hook at the bottom of the skewer.