Categories
Color

Download Bento Icon (vector, PNG)

Ta ikona Bento jest częścią pakietu ikon 84,100 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
Icon "Bento" appears to kind of appear like an outline of a handgun or a boomerang. Two vertical lines that appear to look like chopstick are touching the edge of the gun. The attention of the object is drawn towards the top left corner. The design is very simplistic, and is not a very pleasing aesthetic. It looks like a draft for a better, full, and more attention grabbing logo. It is impossible to say what organization/idea/letter/alphabet the icon represents.

Powiązane z ikoną Bento

Podobnymi ikonami są ikony z pasującymi tagami, zarówno jak wszystkie żywność ikony. Wszystkie ikony są w tym samym płaskim stylu. Ty możesz albo pobrać darmowe ikony w formacie PNG albo kupić wektory w formacie SVG