Categories
Color

Download Płuca Icon (vector, PNG)

Ta ikona Płuca jest częścią pakietu ikon 68,900 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
This picture is of the icon Lungs. It shows two lungs, which are similar to an extended oval shape. The lungs are connected to the wind pipe which goes upward in between each lung.