Categories
Color

Download Nie zawiera sezamu Icon (vector, PNG)

Ta ikona Nie zawiera sezamu jest częścią pakietu ikon 85,000 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
The icon is a picture of the logo for No Sesame. The icon is what appears to be an ear of corn that has already been husked. The corn is facing up to the right at an angle. There is a slash through the entire icon.

Powiązane z ikoną Nie zawiera sezamu

Podobnymi ikonami są ikony z pasującymi tagami, zarówno jak wszystkie żywność ikony. Wszystkie ikony są w tym samym płaskim stylu. Ty możesz albo pobrać darmowe ikony w formacie PNG albo kupić wektory w formacie SVG