Download Worek mąki Icon (vector, PNG)

Ta ikona Worek mąki jest częścią pakietu ikon 85,000 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
It is a drawing of a bag or sack containing a powder. In this case the it is flour. The sack looks to be sitting on a surface with the top of the bag open to show its contents.

Powiązane z ikoną Worek mąki

Podobnymi ikonami są ikony z pasującymi tagami, zarówno jak wszystkie żywność ikony. Wszystkie ikony są w tym samym płaskim stylu. Ty możesz albo pobrać darmowe ikony w formacie PNG albo kupić wektory w formacie SVG