Download Skanowanie dłoni Icon (vector, PNG)

Ta ikona Skanowanie dłoni jest częścią pakietu ikon 84,100 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
This is a drawing of a hand pressed against a screen. There is a box where the hand needs to be placed and some sort of the line scanning across to the hand.