Download Hasło Icon (vector, PNG)

Ta ikona Hasło jest częścią pakietu ikon 78,100 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
It’s a padlock. The bottom is square with rounded edges. Inside the square is four filled in circles in a line from the left to the right. On top of the square is an eclipse shape symbolizing the hooped part of the lock.