Download Rozpoznawanie głosu Icon (vector, PNG)

Ta ikona Rozpoznawanie głosu jest częścią pakietu ikon 80,800 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
This logo displays an outline of a male human head with its mouth slightly open, as if speaking. From the mouth, a zigzag pattern emerges, which is signifying sound waves travelling outward.