Style
Popular styles
Outline
Filled
Color
Tiny
Categories
Trends
Old Interface
CollectionsView All
Drag icons
here

Download Rozpoznawanie głosu Icon (vector, PNG)

Ta ikona Rozpoznawanie głosu jest częścią pakietu ikon 86,700 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
Rozpoznawanie głosu icon. This logo displays an outline of a male human head with its mouth slightly open, as if speaking. From the mouth, a zigzag pattern emerges, which is signifying sound waves travelling outward.
This logo displays an outline of a male human head with its mouth slightly open, as if speaking. From the mouth, a zigzag pattern emerges, which is signifying sound waves travelling outward.