Download Zmniejszający się sierp Księżyca Icon (vector, PNG)

Ta ikona Zmniejszający się sierp Księżyca jest częścią pakietu ikon 80,800 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
The icon is round circle with a crescent on the left side and dots covering the remainder of the inside of circle to the left. The dots are small and evenly spaced out to cover the inner of the circle.