Download Rok Tygrysa Icon (vector, PNG)

Ta ikona Rok Tygrysa jest częścią pakietu ikon 84,100 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
It's an icon of a tiger head. The head is mountain shaped with rounded ears at the top corners. In the center is a oblong oval representing the face. And horizontal lines representing tiger stripes.