Download Pierwszy kwartał Icon (vector, PNG)

Ta ikona Pierwszy kwartał jest częścią pakietu ikon 85,000 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
It’s a circle that signifies the moon. It has a line drawn down the middle, cutting it in half. The left half is filled in with dots and the right half is left plain.