Categories
Color

Download Rok Smoka Icon (vector, PNG)

Ta ikona Rok Smoka jest częścią pakietu ikon 85,000 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
It's an image of a dragon. It's a sock puppet shaped figure with two wavy horizontal line as a neck, moving up to an oval shaped head. The mouth is V shaped with small lines representing teeth.